Füüsika 10. klass
(F)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.