Inglise keel 9. klass
(Inglise 9. kl)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.