Majandusõpetus
(majandus)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.