Karjääriõpetus-10
(KÕ-10-E)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.